Inlandets Solenergi

Hur mycket kostar solceller & hur lönsamt är det?

Solceller har blivit en allt populärare lösning för hushåll och företag som vill minska sina energikostnader och bidra till en grönare framtid. Men hur mycket kostar det egentligen att installera solpaneler, och är solel värt investeringen?

Vad kostar solceller?

Kostnaden för solceller beror på flera olika faktorer som anläggningens storlek, märke och modell av solpaneler och växelriktare samt installationens komplexitet. I genomsnitt kan priset för en komplett installation av solcellsanläggning variera mellan 100 000 och 300 000 kronor för ett normalt villatak.

Faktorer som påverkar kostnaden

 • Storlek på systemet
  Större system genererar mer el men kostar också mer att installera.
 • Typ av solpaneler
  Det finns olika typer av solpaneler med varierande effektivitet och pris.
 • Installationsplats
  Takets lutning, orientering och material kan påverka installationskostnaden.
 • Installatören
  Val av installatör kan också påverka den totala kostnaden.

Skattereduktion minskar installationskostnaden för solceller

Privatpersoner som installerar grön teknik som solceller kan även få skattereduktion på kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som rot och rut – du får avdraget direkt på fakturan.

Om du vill utnyttja batterilagring för egen del är det förmånligast är att installera solcellsbatteri samtidigt som solcellsanläggningen, då du får det gröna skatteavdraget på 50 % både på solcellsbatteriet och hybridväxelriktaren.

Info om skattereduktionen hos Skatteverket

Takmonterade solpaneler

Anpassad & kostnadseffektiv lösning

Vi förstår att kostnaden är avgörande när du väljer en solenergianläggning. Därför tar vi fram en unik offert för varje projekt, med hänsyn till anläggningens storlek och dina specifika energibehov. Vi samarbetar med dig för att hitta ett resultat som uppfyller dina krav samtidigt som det är kostnadseffektivt.

Inlandets Solenergi tar ansvar från projektering till montering, installation och driftsättning. Vi följer dig hela vägen från idé till färdig och driftsatt anläggning.

Vad innebär projektering av solceller?

Projektering av solceller innebär planeringen och utformningen av en solcellsanläggning. Detta inkluderar att bestämma placering, storlek, och typ av solpaneler som ska användas, att göra en kostnadsberäkning samt att säkerställa att installationen uppfyller alla tekniska och juridiska krav. 

Steg i projekteringen

 1. Konsultation
  Diskutera behov och mål med en solcellsinstallatör.
 2. Platsbedömning
  Analys av takets eller markens lämplighet för solpaneler.
 3. Systemdesign
  Utformning av solcellssystemet baserat på platsbedömningen.
 4. Kostnadsberäkning
  Uppskattning av totala kostnader inklusive installation och underhåll.

Tillstånd och godkännanden
Inhämtning av nödvändiga tillstånd.

Är solceller värt investeringen?

Att installera solceller är en betydande investering, men med rätt planering och projektering kan det leda till stora kostnadsbesparingar och en minskad miljöpåverkan. 

Återbetalningstid solcellsanläggning

Återbetalningstiden för en solcellsinstallation kan vara så kort som 5–10 år. Med en livslängd på över 50 år för solpaneler och med 25–30 års garanti innebär detta långsiktiga och säkra besparingar.

Avkastning solcellsanläggning

Beroende på ditt företags förutsättningar förväntas en investering i solceller avkasta 5–15 % per år. 

Väljer du och ditt företag vår tjänst batterilagring med anslutning till CheckWatt, där du hjälper till att stabilisera elnätet med er batterianläggning får ni bra betalt för er överskottsel. Den historiska årsersättningen för batterier på 5 kw ligger på 17 841 kr, och för batterier på 10 kw ligger den på 23 788 kr.*

*Enligt CheckWatts kalkylator juni 2024.

Funderar du på solceller? Få ett förslag

Inlandets Solenergi kan hjälpa dig fram till en kostnadseffektiv energilösning. Fyll i formuläret och få ett förslag – det kostar ingenting och du förbinder dig inte till något.