Inlandets Solenergi

Nya EU-krav – solceller på fler byggnader

Det nya EU-direktiv som antogs i mars 2024 inkluderar EU Solar Standard och innebär krav på att solceller installeras på fler byggnader. Vad är syftet? Att minska utsläppen och energiförbrukningen och göra byggnader runt om i Europa mer energieffektiva i linje med hållbarhetsmålen för 2030. Beslutet är en milstolpe som kommer att öka takten på utvecklingen, och innebära betydande förändringar för såväl byggbranschen som fastighetsägare och energiföretag.

Kraven på solceller enligt nya EU-direktivet

Lagkraven i direktivet träder i kraft gradvis från år 2026. I korthet gäller att solcellsanläggningar ska integreras: 

  • Från 2026 i alla nya kommersiella och offentliga byggnader
  • Från och med 2027 vid renovering av kommersiella och offentliga byggnader om tekniskt lämpligt
  • 2029 i nya bostadshus 
  • 2030 i samtliga offentliga byggnader 

Från och med 2032 vid större renovering i bostadshus
(Undantag kan ges för bland annat historiska byggnader och jordbruksbyggnader.)

Solpaneler monterade på taket av ett hus omgivet av träd under klar himmel.

Genomförandefas med föreskrifter och investeringsplaner

– Genomförandet av direktivet måste omsätta lag till verklighet med effektiv integrering i byggpraxis, säger Jan Osenberg, Senior Policy Advisor på organisationen SolarPower Europe.

Varje medlemsland ska utforma sin egen nationella plan, och i Sverige är bland annat Boverket i full gång att utarbeta föreskrifter.

Vad fastighetsägare, kommuner och regioner behöver göra är att se över sina fastighetsbestånd och ta fram investeringsplaner för att kunna möta de nya kraven.

En framåtblick – solenergi en nyckelfaktor

– Solenergi spelar en viktig roll i att uppnå målen för en hållbar framtid. Genom att möta de nya lagkraven minskar också fastighetsägare sina energikostnader, och när offentliga byggnader blir mer självförsörjande i sin elförbrukning gynnar det vårt lokala elnät här i Västerbotten, kommenterar Pontus Lindberg, VD på Inlandets Solenergi.

Han är positiv till förändringen och ser att det kommer innebära ett närmare samarbete mellan branscher för att bidra till att nå målen.

– Vi är väl medvetna om att kostnaden ofta är avgörande, och har specialiserat oss på projektering för energianläggningar som tar hänsyn till storlek, energibehov och långsiktiga mål. På så sätt kan vi erbjuda hållbara och kostnadseffektiva solenergilösningar för nya och renoverade byggnader, säger Pontus Lindberg.

EU Solar Standard

Vad?

Lagen EU Solar Standard är en del av direktivet om byggnaders energiprestanda EPBD, i sin tur en del av EU-kommissionens förslag i Fit for 55-paketet som ingår i European Green Deal, även kallad den gröna given.

När?

Lagen väntas träda i kraft gradvis från 2026.

Hur?

Hur regeländringarna kommer se ut i praktiken är ej klart. Arbetet att ta fram föreskrifter för implementering i Sverige pågår.

Välj en lokal leverantör

Nog kan vi ta vara på solenergi i Västerbottens inland, och bäst blir det när vi gör det lokalt. Vi på Inlandets Solenergi installerar solceller och batterilagring anpassade för hem, hus och industrifastigheter i vårt klimat. På så sätt hjälper vi fastighetsägare att trygga elförsörjningen på ett hållbart och lönsamt sätt. Och vi finns alltid till hands för service och support.

Inlandets Solenergi tar ansvar från projektering till montering, installation och driftsättning. Vår expertis garanterar en effektiv och tillförlitlig helhetsleverans.