Inlandets Solenergi

Här finns alltid våra aktuella och gällande villkor vid köp av solenergianläggning. 

För företag gäller alltid ABT-06.

För privatpersoner de allmänna villkor som tagits fram av Installatörsföretagen (in.se) och dessa kan du läsa här:
Allmänna villkor vid köp av solenergianläggning – Gäller från och med 2023-11-08Tidigare villkor gällande installationer tom 2023-11-07:
Allmänna villkor vid köp av solenergianläggning – Gäller från och med 2023-01-06