Inlandets Solenergi

Här finns alltid våra aktuella och gällande villkor vid köp av solenergianläggning. 

Vi följer de allmänna villkor som tagits fram av Installatörsföretagen (in.se) och dessa kan du läsa här:
Allmänna villkor vid köp av solenergianläggning – Gäller från och med 2023-11-08

Tidigare villkor gällande installationer tom 2023-11-07:
Allmänna villkor vid köp av solenergianläggning – Gäller från och med 2023-01-06